Επιπρόσθετες Υπηρεσίες για την Ίδρυση Αγγλικής Εταιρείας

Εδώ θα βρείτε το πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η FCS Direct Ltd

Επίσημη έδρα στο Λονδίνο – Από £ 99 + ΦΠΑ

Όταν ιδρύεται μια εταιρεία, πρέπει να παρέχεται διεύθυνση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η διεύθυνση της έδρας θα γίνει το κεντρικό σημείο επαφής για την εταιρεία σας στο οποίο θα κατευθύνεται τυχόν αλληλογραφία από το Μητρώο Εταιρειών (Companies House) ή την HMRC. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη διεύθυνση, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε και να απαντάτε σε οποιαδήποτε μηνύματα.

Η έδρα θα εμφανίζεται στο αρχείο του Μητρώου Εταιρειών (Companies House) και μπορεί να υποβληθεί ως ερώτημα διαδικτυακά από οποιονδήποτε αναζητά πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας. Αυτό δεν είναι πάντα επιθυμητό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για δική σας προσωπική διεύθυνση κατοικίας, γι’ αυτό και παρέχουμε σε όλους τους πελάτες που ιδρύουν εταιρείες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση της έδρας μας στο Λονδίνο.

Τι περιλαμβάνεται

Η υπηρεσία Επίσημης έδρας στο Λονδίνο που προσφέρουμε περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Δωρεάν προώθηση της νόμιμης αλληλογραφίας [από το Μητρώο Εταιρειών (Companies House) και την HMRC] σε άλλο προορισμό του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Προαιρετική προώθηση αλληλογραφίας στο εξωτερικό – με την επιφύλαξη πρόσθετων εξόδων αποστολής
 • Προαιρετική προώθηση εμπορικής αλληλογραφίας – με την επιφύλαξη πρόσθετων εξόδων αποστολής
 • Καλύπτει πρόσθετες υπηρεσίες διεύθυνσης για διευθυντές εταιρειών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Επίσημη έδρα

Τι είναι η Υπηρεσία Επίσημης Έδρας;

Η FCS Direct LTD παρέχει Επίσημη έδρα στο Λονδίνο για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, στον 3ο όροφο, στην Regent street 207, London W1B 3HH

Χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία, η εταιρεία σας θα καταχωριστεί στη διεύθυνσή μας και θα σας προωθούμε όλη την επίσημη κυβερνητική αλληλογραφία της εταιρείας σας. Η υπηρεσία είναι ανανεώσιμη ετησίως και θα λαμβάνεται μια υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τι είναι η Επίσημη Έδρα;

Επίσημη έδρα είναι η καταχωρισμένη διεύθυνση μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Πρέπει να είναι μια φυσική τοποθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο στην οποία μπορούν να επιδοθούν τα επίσημα έγγραφα. Η διεύθυνση της Επίσημης έδρας δεν χρειάζεται να είναι ο τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας. Η διεύθυνση βρίσκεται στο δημόσιο μητρώο, που είναι διαθέσιμο σε όλους.

Γιατί χρειάζομαι διεύθυνση επίσημης έδρας;

 • Πρόκειται για νομική απαίτηση για όλες τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τις ομόρρυθμες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (LLP)
 • Για να λαμβάνετε την επίσημη εταιρική αλληλογραφία από το Μητρώο Εταιρειών (Companies House) και την HMRC
 • Τα στοιχεία της έδρας πρέπει να εμφανίζονται σε όλη τη γραφική ύλη και τις ιστοσελίδες της εταιρείας
 • Για να προστατεύσετε την κατοικία σας από το να εμφανίζεται στο δημόσιο μητρώο εταιρειών
 • Για να αποτρέψετε ανεπιθύμητα μηνύματα και επισκέπτες να φτάνουν στη διεύθυνση κατοικίας σας
 • Εάν είστε από το εξωτερικό, μπορεί να χρειαστείτε μια διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο για την έδρα σας

Ποιες πληροφορίες πρέπει να παράσχω;

Λόγω των κανονισμών της HMRC, η FCS Direct Ltd πρέπει να διεξάγει ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλους τους πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσίας μας έδρας. Θα πρέπει να παρέχονται έγγραφα ταυτότητας (π.χ. αντίγραφο του διαβατηρίου σας και λογαριασμός ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει τη διεύθυνση) προτού μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το λογαριασμό σας.

Τι είναι η επίσημη κυβερνητική αλληλογραφία;

Η επίσημη κυβερνητική αλληλογραφία περιλαμβάνει αλληλογραφία από τα όργανα διοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το Μητρώο Εταιρειών (Company House), η HMRC, η Κυβερνητική Πύλη και το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εταιρική Γραφική ύλη

Σήμερα προσφέρουμε μια μικρή γκάμα εταιρικών ειδών γραφικής ύλης.

 • Εταιρική φραγίδα τύπου πένσας, για ανάγλυφη σφραγίδα στα επίσημα εταιρικά έγγραφα
 • Εταιρικό Μητρώο με σκληρό εξώφυλλο, ένα μητρώο με σκληρό εξώφυλλο και ασύνδετα φύλλα για την καταγραφή βασικών γραμματειακών πληροφοριών για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
 • Ονομαστική πινακίδα έδρας από ορείχαλκο, που θα εμφανίζεται έξω από την εταιρική έδρα

Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

 • Εταιρικά έγγραφα και πρότυπα, μια σειρά χρήσιμων εγγράφων από Συμβάσεις Απασχόλησης έως Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας
 • Υπηρεσία Επικύρωσης/ Επισημείωσης, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα εταιρικό έγγραφο στο εξωτερικό τότε ανατρέξτε στην υπηρεσία νομιμοποίησης εγγράφων μας
 • Καταχώριση ΑΦΜ, καταχωρίστε την εταιρεία σας για ΑΦΜ μέσω της διαχειριζόμενης. Υπηρεσίας Καταχώρισης ΑΦΜ.

Έγγραφα με επισημείωση (Apostille)

Έγγραφα με επισημείωση συνήθως απαιτούνται από μη μόνιμους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν ανοίξει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Έγγραφα με επισημείωση (Apostille)

Απαιτούμενα έγγραφα συνήθως απαιτούνται από μη μόνιμους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν ανοίξει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ορισμένες χώρες απαιτούν επίσημη επικύρωση των εγγράφων της εταιρείας προτού μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ένα πιστοποιητικό επισημείωσης είναι ένας τρόπος επίσημης επιβεβαίωσης των εγγράφων της εταιρείας για χρήση σε άλλες χώρες.

Η επιβεβαίωση παρέχεται από το επίσημο κυβερνητικό Υπουργείο Εξωτερικών & Κοινοπολιτείας (FCO), που ελέγχει και επαληθεύει τα έγγραφα και διασφαλίζει ότι είναι ακριβή και σωστά και ότι αποτελούν μέρη της Σύμβασης της Χάγης του 1961.

Ένα έγγραφο με επισημείωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την προσπάθεια ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε ξένη χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.
Μπορείτε να επιλέξετε την παρακάτω υπηρεσία επισημείωσης στα έγγραφά σας:

 1. Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας
 2. Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό
 3. Πιστοποιητικά κυριότητας μετοχών
 4. Άλλα έγγραφα κατόπιν αιτήματος (μπορεί να ισχύει επιπλέον χρέωση)

Μπορούμε να παρέχουμε επίσημη υπηρεσία Επισημείωσης έναντι μόνο £ 95 + ΦΠΑ ανά έγγραφο συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας ταχυμεταφορών.

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τα έγγραφα με επισημείωση

Δεν ξέρω τι σημαίνει «Επισημείωση»;

Επισημείωση σημαίνει με απλούς όρους την πιστοποίηση και την επιβεβαίωση γνησιότητας ενός επίσημου εγγράφου. Παρέχουμε πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι τα έγγραφα της εταιρείας σας είναι αυθεντικά. Το πρόσωπο που υπογράφει και πιστοποιεί τη γνησιότητα ενός εγγράφου επισημείωσης ονομάζεται συμβολαιογράφος και το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας θα επισυνάψει το πιστοποιητικό Επισημείωσης.

Γιατί χρειάζεστε ένα έγγραφο στο οποίο έχει γίνει Επισημείωση;

Οι άνθρωποι επιλέγουν να έχουν τα έγγραφά τους με Επισημείωση καθώς αυτό διασφαλίζει ότι τα επίσημα έγγραφα έχουν πιστοποιηθεί ως αυθεντικά.


<style=”text-align: center;”=””>UK Company Accounting

Οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες απαιτήσεις συμμόρφωσης. Η φορολογία και η υποβολή εκθέσεων είναι σύνθετες και οι ακόλουθες πληροφορίες αποτελούν μόνο έναν σύντομο οδηγό.

Ετησίως
 
Όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να καταθέτουν λογιστικούς λογαριασμούς

α. Στον υπεύθυνο τήρησης του Μητρώου Επιχειρήσεων (Companies House) και
β. Στη Φορολογική και Τελωνειακή Αρχή του ΗΒ (HMRC), μαζί με τη φορολογική δήλωση της εταιρείας

Αυτό ισχύει για αδρανείς (μη εμπορικές), εμπορικές εταιρείες, φορολογούμενους κατοίκους ή μη κατοίκους.

Μια εταιρεία θα υπάγεται σε μία από τις δύο κατηγορίες για λογιστικούς σκοπούς:
Εμπορική ή Αδρανής.

 Αδρανείς λογαριασμοί και μηδενική φορολογική δήλωση μπορούν να κατατεθούν, εάν η εταιρεία δεν πραγματοποιούσε συναλλαγές κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Σε γενικές γραμμές, ο όρος «εμπορική» αφορά την έκδοση τιμολογίων και τη λήψη εσόδων στο όνομα της εταιρείας. Για τις εταιρείες που είναι ταξινομημένες ως αδρανείς, θα σας ζητηθεί να δώσετε μια δήλωση «κατάστασης αδράνειας» για την εταιρεία. Η εταιρεία μας σε συνεργασία με έμπειρους λογιστές θα διευκρινίσει όλες αυτές τις λεπτομέρειες μαζί σας στο στάδιο ανανέωσης της εταιρείας.

Οι Εμπορικοί Λογαριασμοί και η Φορολογική δήλωση της εταιρείας θα πρέπει να καταρτιστούν και να κατατεθούν για οποιαδήποτε
εταιρεία που είχε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρήσης. Οι λογαριασμοί καταρτίζονται αλλά δεν χρειάζεται να ελέγχονται. Οι ελεγμένοι λογαριασμοί απαιτούνται μόνο για μεγαλύτερες εταιρείες. Η εταιρεία σας μπορεί να τύχει απαλλαγής από έλεγχο αν έχει τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα:

 • ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα £ 6,5 εκατομμύρια
 • περιουσιακά στοιχεία που δεν υπερβαίνουν τα £ 3,26 εκατομμύρια
 • 50 ή λιγότερους εργαζόμενους κατά μέσο όρο

Ο φόρος εταιρειών είναι πληρωτέος επί των κερδών της εταιρείας κατά 20%. Τα κέρδη ορίζονται ως έσοδα (κύκλος εργασιών, πωλήσεις) μείον τις επιχειρησιακές δαπάνες και οφείλονται 9 μήνες μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης.

Τριμηνιαίως

Εάν ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ξεπεράσει το όριο καταχώρισης ΦΠΑ (£ 82.000 το 2016) σε οποιαδήποτε κυλιόμενη περίοδο δώδεκα μηνών, πρέπει να καταχωριστεί για ΦΠΑ. Μπορεί να καταχωριστεί εάν ο κύκλος εργασιών της είναι μικρότερος. Οι εκθέσεις ΦΠΑ και οι πληρωμές απαιτούνται κάθε τρίμηνο.

Οι μικρές εταιρείες μπορούν να επιλέξουν ένα κατ’ αποκοπή ποσοστό ΦΠΑ, όπου ο ΦΠΑ εφαρμόζεται μόνο και είναι πληρωτέος σε σχέση με το επίπεδο των πωλήσεων. Οι μεγαλύτερες εταιρείες πρέπει να ποσοτικοποιήσουν τον συνολικό ΦΠΑ επί των πωλήσεων και των αγορών και να πληρώσουν στην HMRC την υπέρβαση του ΦΠΑ επί του εισοδήματος έναντι των εξόδων. Δεν φέρουν όλες οι πωλήσεις ή οι δαπάνες ΦΠΑ και οι υπολογισμοί μπορεί να είναι περίπλοκοι. Συνιστάται η παροχή συμβουλών από επαγγελματίες.

 Μηνιαίως

Εάν η εταιρεία έχει προσωπικό ή οι διευθυντές επιλέγουν να πληρώσουν οι ίδιοι ένα μισθό, τότε θα πρέπει να υποβάλλεται έκθεση για τη μισθοδοσία μηνιαίως και οι κατάλληλοι φόροι μισθοδοσίας να παρακρατούνται και να καταβάλλονται στην Υπηρεσία Εσόδων του ΗΒ – HMRC (αποκαλούμενοι PAYE). Οι υπολογισμοί είναι πολύπλοκοι και συνιστάται η παροχή συμβουλών από επαγγελματίες.

Η FCS DIRECT LTD θα επικοινωνήσει μαζί σας στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης για να σας υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις σας.

Οι εγκεκριμένοι συνιστώμενοι λογιστές μας είναι οι Treetops Chartered Accountants Ltd, οι οποίοι είναι ορκωτοί λογιστές και εγγεγραμμένοι ελεγκτές και μπορούν να σας βοηθήσουν με όλα αυτά τα περίπλοκα ζητήματα και:

1. Να βοηθήσουν με τον προγραμματισμό των απαιτήσεων για την επιχείρησή σας
2. Να βοηθήσουν με η λογιστική ΦΠΑ και τους μισθούς όπως θέλετε
3. Να σας υπενθυμίσουν πότε πρέπει να εκπληρωθούν οι προθεσμίες για τη συμμόρφωση
4. Να διεκπεραιώσουν την κατάθεση όλων των εγγράφων στις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Εάν θέλετε βοήθεια από τους συνιστώμενους λογιστές μας, στείλτε μας το αίτημά σας στο [email protected]: