Ίδρυση Εταιρείας στην Αγγλία

Το σύστημά μας προσφέρει μια ολοκληρωμένη, εύχρηστη και οικονομικά αποδοτική λύση για την ίδρυση μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς στέλνουμε όλα τα έντυπά σας ηλεκτρονικά στο Μητρώο Εταιρειών (Companies House), γεγονός που μας επιτρέπει να ιδρύσουμε την εταιρεία σας μέσα σε περίπου τέσσερις εργάσιμες ώρες, δεν υπάρχουν έντυπα προς υπογραφή και δεν χρειάζεστε δικηγόρο.

Για να ξεκινήσετε την εισαγωγή λεπτομερειών για την εταιρεία σας, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω πακέτα.

Basic

£79.99/ Μόνο

 • Ψηφιακό Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας
 • Ψηφιακό αντίγραφο Ιδρυτικής Πράξης και Καταστατικού
 • Μέσος χρόνος εκτέλεσης εργασίας: 4 ώρες

Standard

£109.99/ Μόνο

 • Ένα δεμένο αντίγραφο της Ιδρυτικής Πράξης και του Καταστατικού
 • Έντυπο Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας
 • Μέσος χρόνος εκτέλεσης εργασίας: 4 ώρες

Executive

£149.99/ Μόνο

 • Δύο δεμένα αντίγραφα της Ιδρυτικής Πράξης και του Καταστατικού
 • Έντυπο Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας
 • Συνδυασμένο μητρώο εταιρειών με Ασύνδετα φύλλα και Σκληρό εξώφυλλο
 • Πρακτικά πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Εταιρική σφραγίδα τύπου πένσας
 • Μέσος χρόνος εκτέλεσης εργασίας: 4 ώρες

Guarantee

£149.99/ Μόνο

 • Προορίζεται για μη κερδοσκοπικές εταιρείες (π.χ. κοινωνικούς συλλόγους και φιλανθρωπικά ιδρύματα)
 • Δύο δεμένα αντίγραφα της Ιδρυτικής Πράξης και του Καταστατικού
 • Έντυπο Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας
 • Αποκλείστε τη λέξη «Limited» από το όνομα της εταιρείας σας
 • Μέσος χρόνος εκτέλεσης εργασίας: 4 ώρες

Είμαστε η κορυφαία επιλογή των επαγγελματιών για ίδρυση εταιρείας στην Αγγλία


Ιδανικό για δικηγόρους, λογιστές και άλλους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για να ιδρύσουν εταιρείες για λογαριασμό των πελατών τους.