Συχνές Ερωτήσεις για την Ίδρυση Εταιρείας στην Αγγλία

Τι περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία «Basic»;

Η υπηρεσία αυτή καλύπτει: 

 • Ψηφιακό Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ψηφιακό αντίγραφο Ιδρυτικής Πράξης και Καταστατικού
 • Ψηφιακά πιστοποιητικά κυριότητας μετοχών
 • Σύσταση εταιρείας μέσα σε 4-5 εργάσιμες ώρες κατά μέσο όρο

Η Υπηρεσία Basic είναι η τέλεια λύση για την προστασία της επωνυμίας για μελλοντική χρήση. Εάν δεν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε αμέσως συναλλαγές, μπορείτε να καταχωρίσετε την αγγλική σας εταιρεία έναντι μόλις £ 29,99, κρατώντας την επωνυμία μόνο για εσάς.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από μια σειρά από προαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα διευκολύνουν τη ζωή σας κατά την ίδρυση της νέας επιχείρησης.

Τι περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία «Standard»;

Εκτός από το τέλος σύστασης εταιρείας στην Αγγλία, το πιο δημοφιλές πακέτο ίδρυσης εταιρειών μας περιλαμβάνει:

 • Ένα Έντυπο Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο επιπροσθέτως του ψηφιακού αντιγράφου
 • Ένα δεμένο αντίγραφο της Ιδρυτικής Πράξης και του Καταστατικού επιπροσθέτως του ψηφιακού αντιγράφου
 • Ψηφιακά πιστοποιητικά κυριότητας μετοχών
 • Μέσος χρόνος εκτέλεσης εργασίας: 4-5 ώρες

Τι περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία «Executive»;

Αυτό το ολοκληρωμένο, οικονομικά αποδοτικό πακέτο περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε:

 • Τέλος σύστασης εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών (Companies House)
 • Έντυπο Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο επιπροσθέτως του ψηφιακού αντιγράφου
 • Δύο δεμένα αντίγραφα της Ιδρυτικής Πράξης και του Καταστατικού επιπροσθέτως του ψηφιακού αντιγράφου
 • Ψηφιακά πιστοποιητικά κυριότητας μετοχών
 • Πρακτικά πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Συνδυασμένο μητρώο εταιρειών με Ασύνδετα φύλλα και Σκληρό εξώφυλλο
 • Μια εταιρική σφραγίδα τύπου πένσας
 • Μέσος χρόνος εκτέλεσης εργασίας 4-5 ώρες για σύσταση εταιρείας

Τι περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία Guarantee;

Εκτός από το υποχρεωτικό τέλος σύστασης εταιρείας, αυτή η υπηρεσία ίδρυσης για μη κερδοσκοπικές εταιρείες περιλαμβάνει:

 • Έντυπο Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο επιπροσθέτως του ψηφιακού αντιγράφου
 • Δύο δεμένα αντίγραφα της Ιδρυτικής Πράξης και του Καταστατικού επιπροσθέτως του ψηφιακού αντιγράφου
 • Δωρεάν υποβολή της δικής σας προσαρμοσμένης Ιδρυτικής Πράξης και Καταστατικού ή απλώς παροχή μιας λίστας με τα αντικείμενα της εταιρείας σας
 • Μέσος χρόνος εκτέλεσης εργασίας 4-5 ώρες για σύσταση εταιρείας

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία Ίδρυσης εταιρείας Ηνωμένου Βασιλείου της FCS Direct Ltd;

Η Ίδρυση εταιρείας Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της FCS Direct Ltd είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για να απλουστεύει τη διαδικασία εγγραφής μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο μέσος χρόνος απόκρισης για σύσταση εταιρείας που γίνεται στο σύστημά μας είναι 4 εργάσιμες ώρες.

Τι είδους εταιρεία μπορώ να εγγράψω με αυτό το σύστημα;

Η FCS Direct Ltd θα σας επιτρέψει να ιδρύσετε μια Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διά Μετοχών. Μπορείτε να επιλέξετε να ιδρύσετε μια απλή εταιρεία, με μοναδικό εταίρο ή μια μονοπρόσωπη εταιρεία ή εναλλακτικά να ορίσετε πολλούς διευθυντές και μετόχους ανάλογα με τις προσωπικές σας απαιτήσεις.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Εγγύηση, η οποία είναι κατάλληλη για μη εμπορικές, μη φιλανθρωπικές και μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες όπως οι αθλητικοί σύλλογοι, οι λέσχες και οι επαγγελματικές ενώσεις.

Πόσο κοστίζει η καταχώριση μιας εταιρείας στην Αγγλία;

Μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά από εξαιρετικά συμφέροντα πακέτα ίδρυσης εταιρείας:

 • η βασική μας υπηρεσία ίδρυσης (Basic) κοστίζει μόνο £ 29,99 συν ΦΠΑ
 • η τυπική μας υπηρεσία (Standard) κοστίζει £ 59,99 συν ΦΠΑ
 • η αποκλειστική μας υπηρεσία (Executive) κοστίζει £ 99,99 συν ΦΠΑ
 • η υπηρεσία εγγύησης (Guarantee) για μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοστίζει £ 99,99 συν ΦΠΑ

Προσφέρουμε επίσης δωρεάν έλεγχο της επωνυμίας της εταιρείας.

Ποιες πληροφορίες χρειάζομαι για να μπορέσω να ιδρύσω μια εταιρεία στην Αγγλία;

Μόλις αποφασίσετε πώς θα ονομάσετε τη νέα σας εταιρεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ελέγχου επωνυμίας εταιρείας που παρέχουμε δωρεάν, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ήδη καταχωριστεί κάποια εταιρεία με το ίδιο όνομα.

Θα χρειαστείτε μερικές προσωπικές πληροφορίες για κάθε «στέλεχος» της νέας εταιρείας σας:

 • πλήρες όνομα
 • ιθαγένεια
 • επάγγελμα
 • ημερομηνία γέννησης
 • πόλη γέννησης
 • πλήρης διεύθυνση
 • πατρώνυμο μητέρας

Θα χρειαστεί επίσης να αποφασίσετε:

 • το ρόλο ή το συνδυασμό των ρόλων που θα διαδραματίζει κάθε «στέλεχος» στην εταιρεία (διευθυντής, γραμματέας, μέτοχος)
 • τον αριθμό των μετοχών που θα τους διατεθούν

Τέλος, θα χρειαστείτε μια πιστωτική / χρεωστική κάρτα για να καταβάλετε την πληρωμή μέσω της ασφαλούς υπηρεσίας WorldPay. Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Μπορώ να επιλέξω οποιαδήποτε επωνυμία θέλω για την νέα μου εταιρεία;

Η επωνυμία που επιλέγετε δεν πρέπει να είναι ήδη καταχωρισμένη. Μπορείτε να τη βρείτε μέσω της δωρεάν υπηρεσίας ελέγχου επωνυμίας εταιρείας που παρέχουμε.

Το όνομα δεν πρέπει να θεωρείται προσβλητικό ή να υπαινίσσεται αθέμιτη σύνδεση με την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Υπάρχουν επίσης ορισμένες ευαίσθητες λέξεις που πρέπει να αποφεύγονται.

Από τον Οκτώβριο του 2008 εφαρμόστηκαν κανόνες που επιτρέπουν την υποβολή καταγγελιών όταν μια εταιρεία έχει καταχωριστεί με σκοπό την άντληση χρημάτων από τον καταγγέλλοντα ή την αποτροπή της καταχώρισης μιας επωνυμίας ως προς την οποία εκείνος έχει φήμη και πελατεία («ευκαιριακή καταχώριση»). Αυτοί οι κανόνες ισχύουν επίσης αναδρομικά, δηλαδή για εταιρείες που έχουν καταχωριστεί πριν από τον Οκτώβριο του 2008.

Πόσο καιρό θα χρειαστεί για να ιδρύσω τη νέα μου εταιρεία στην Αγγλία;

Αφού εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε το σύστημά μας, θα σας προσφέρουμε άμεσα έναν λογαριασμό με όνομα χρήστη και προστασία κωδικού πρόσβασης. Ο λογαριασμός αυτός θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο φιλικό προς το χρήστη ηλεκτρονικό μας σύστημα, όπου θα σας καθοδηγήσουμε σε μια σειρά από απλές ερωτήσεις που μας παρέχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για να ιδρύσουμε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης για λογαριασμό σας.

Μόλις υποβάλετε και πληρώσετε την παραγγελία σας, θα καταθέσουμε αμέσως την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο Μητρώο Εταιρειών (Companies House).

Μόλις η εταιρεία συσταθεί με επιτυχία στο Μητρώο Εταιρειών (Companies House), θα επιστρέψουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης με τον αριθμό της νέας εταιρείας σας, ψηφιακό πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας (μορφή pdf), ψηφιακό αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού, καθώς και πιστοποιητικά κυριότητας μετοχών. Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στην αίτησή σας, μπορούμε γενικά να έχουμε αριθμό εταιρείας για λογαριασμό σας μέσα σε 4-5 εργάσιμες ώρες.

Εάν παραγγείλετε μη ηλεκτρονικά είδη, όπως εταιρική σφραγίδα, αυτά θα σταλούν εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που θα λάβουμε από το Μητρώο Εταιρειών (Companies House) ειδοποίηση ότι η νέα σας εταιρεία έχει συσταθεί.

Χρειάζεται να σας στείλω κάποια έγγραφα;

Όχι. Απλώς απαντάτε σε μια σειρά απλών ερωτήσεων στο διαδίκτυο.

Χρειάζομαι μάρτυρες;

Όχι. Αυτό απαιτείται παραδοσιακά όταν προβαίνετε σε έντυπη υποβολή, ωστόσο όλες οι πληροφορίες που στέλνουμε μεταδίδονται ηλεκτρονικά απευθείας στο Μητρώο Εταιρειών (Companies House).

Τι συμβαίνει εάν η αίτησή μου απορριφθεί;

Εάν το Μητρώο Εταιρειών (Companies House) εντοπίσει τυχόν λάθη ή παραλείψεις, τα έγγραφα θα επιστραφούν και θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα.

Αν η αίτησή σας αποτύχει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό σχετικά με το λόγο και θα σας ζητήσουμε να εισέλθετε στο λογαριασμό σας και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές.

Θα υποβάλουμε ξανά την αίτησή σας στο Μητρώο Εταιρειών (Companies House) όσες φορές απαιτείται, χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Πότε και πώς πληρώνω για να χρησιμοποιήσω το σύστημα;

Αφού εισαγάγετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε προκειμένου να ιδρύσουμε την νέα σας εταιρεία, πρέπει να ολοκληρώσετε την πληρωμή.

Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω των ασφαλών μας διακομιστών στο WorldPay. Διατίθενται και πρόσθετες μέθοδοι πληρωμής, αν προτιμάτε να μην πληρώνετε διαδικτυακά.

Θυμηθείτε, εάν η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής, μπορείτε να την υποβάλετε ξανά χωρίς επιπλέον χρέωση.

Πόσο ασφαλής είναι η πληρωμή μου;

Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το WorldPay είναι «ο» τρόπος πληρωμής – έμπιστος και ασφαλής. Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία της κάρτας σας και αυτά θα εισαχθούν στο σύστημα WorldPay μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL.

Το σύστημα WorldPay χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό καθιερωμένων και καινοτόμων τεχνικών για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας όλων των ευαίσθητων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικά κρυπτογραφημένης μετάδοσης δεδομένων με τη χρήση σύνθετων συνδυασμών λογαρίθμων.

Υπάρχουν πρόσθετες αμοιβές ή συνεχιζόμενα έξοδα;

Όχι. Δεν υπάρχουν καθόλου κρυφά πρόσθετα ή τρέχοντα έξοδα. Το τέλος σύστασης εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών (Companies House) περιλαμβάνεται ήδη σε κάθε πακέτο. Εξαρτάται εξ ολοκλήρου από εσάς εάν θέλετε να παραγγείλετε οποιοδήποτε από τα προαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως είναι η ευκολία μας για διεύθυνση έδρας.

Σημειώστε, ωστόσο, ότι σε περιπτώσεις όπου η τεκμηρίωση θα παραδοθεί στο εξωτερικό, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μεταφορικά έξοδα για την κάλυψη της παράδοσης αυτής.

Μπορώ να αλλάξω την παραγγελία μου;

Επειδή καταχωρίζουμε την εταιρεία σας ηλεκτρονικά, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών μετά την πληρωμή και την υποβολή της αίτησής σας. Ωστόσο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών μέσω του Μητρώου Εταιρειών (Companies Houses) αφότου η νέα σας εταιρεία θα έχει συσταθεί, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία διαδικτυακής κατάθεσης (Web Filing).

Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν σχετικά με τον αριθμό μετοχών που μπορώ να δημιουργήσω, την αξία τους και τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται;

Το σύστημα σας επιτρέπει να δημιουργείτε όσες μετοχές επιθυμείτε με ονομαστική αξία από 1p έως £ 1000 ή περισσότερο (η συνιστώμενη ονομαστική αξία μετοχής είναι £ 1).
Μετά τη σύσταση της εταιρείας, όλες οι μετοχές εκδίδονται στα ονόματα των μετόχων.

Δεν υπάρχει πλέον κανένα εξουσιοδοτημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία έκδοσης νέων μετοχών στο μέλλον, καθώς μπορείτε απλά να εκδώσετε τις μετοχές χωρίς να ανησυχείτε για ένα αυθαίρετο όριο που πρέπει να αλλάξει πρώτα.

Πώς υπογράφονται τα έγγραφα;

Τα έγγραφα που δημιουργούνται μέσω του συστήματος υπογράφονται και επικυρώνονται με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή δημιουργείται συνδυάζοντας τρία είδη προσωπικών πληροφοριών για την παραγωγή ενός 9ψήφιου κωδικού. Κάθε διευθυντής, γραμματέας και μέτοχος πρέπει να παρέχει ψηφιακή υπογραφή βασισμένη σε τρεις ερωτήσεις: την πόλη γέννησης, το χρώμα των ματιών και το πατρικό όνομα της μητέρας. Στη συνέχεια, δημιουργείται η υπογραφή από τη σύζευξη των τριών πρώτων χαρακτήρων κάθε απάντησης για τη δημιουργία ενός μοναδικού 9ψήφιου κωδικού, όπως φαίνεται παρακάτω.

Η ολοκληρωμένη υπογραφή είναι μια προσωπική δήλωση προκειμένου το Μητρώο Εταιρειών (Companies House) να αναγνωρίσει το άτομο ως στέλεχος της εταιρείας.

Δεν κατοικώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορώ να ιδρύσω μια νέα εταιρεία;

Ναι. Τα στελέχη μιας εταιρείας μπορεί να κατοικούν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χρειάζομαι έναν αριθμό UTR, πού μπορώ να τον βρω;

Αφού έχετε ιδρύσει μια νέα εταιρεία, τα στοιχεία που παρέχετε θα διαβιβαστούν στην Φορολογική και Τελωνειακή Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (HMRC). Στη συνέχεια, η HMRC θα δημιουργήσει έναν μοναδικό αριθμό φορολογικής αναφοράς (UTR) για την εταιρεία σας. Θα ενημερωθείτε για αυτό τον αριθμό εντός 2-4 εβδομάδων από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας.

Η HMRC αποστέλλει επιστολή (CT41) προς τη διεύθυνση της έδρας όλων των νέων εταιρειών, για να διασφαλίσει ότι τα αρχεία τους είναι ακριβή. Όταν επιβεβαιωθεί αυτό, είναι δυνατή η παράδοση του αριθμού UTR.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις σας, την πολιτική απορρήτου και την προστασία δεδομένων;

Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις.

Για μια ενημερωμένη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την προστασία των δεδομένων, κάντε κλικ εδώ.

Με ποιον μπορώ να έρθω σε επαφή, εάν έχω προβλήματα κατά την ίδρυση της επιχείρησής μου;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]